Frakcja Wyrzutowa

Chciałem tylko grać z Tobą w szachy

Archive for the tag “Nowicki”

Przeciętniak

Artykuł 7 Ustawy o Samorządzie Terytorialnym w punkcie 1 mówi:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

I tu następuje lista zdań, które obligatoryjnie gmina wykonuje. Są to m.insprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

Pamięć o tych zapisach prawnych musi nam towarzyszyć podczas czytania Biuletynu Wyborczego KWW Inicjatywa Rozwój Przyszłość, który został dołączony do najnowszego wydania papierowej wersji ZW.pl, a szczególnie tekstu Jak zmieniała i zmienia się Wschowa…. w czasie, gdy burmistrzem jest Krzysztof Grabka (2003 – 2014), który poprzedzony jest takim oto żenującym wstępem:

gazeta zw.pl biuletyn

klikamy, aby powiększyć 

Szanowni Państwo! Trudno wypowiadać się za innych, ale opozycja skupiona w Porozumieniu dla Rozwoju przede wszystkim chce pozbawić władzy burmistrza Krzysztofa Grabkę. A dążymy do tego, ponieważ uważamy, a autorskie podsumowanie trzech kadencji, które wręcz zasypuje nasze miasto i gminę, umacnia nas w przekonaniu, że Krzysztof Grabka jest burmistrzem boleśnie przeciętnym.

Aby wygrać wybory wcale nie trzeba przedstawiać Burmistrza w najgorszym świetle. Trzeba po prostu mówić całą prawdę o jego trzech kadencjach. Prawda ma to do siebie, że bywa bolesna i dlatego w materiale KWW popierającego Krzysztofa Grabkę nie ma ani słowa o fatalnym stanie finansów miasta. Nie ma też o niespełnionych obietnicach z kampanii roku 2010, takich jak budowa basenu krytego przy Gimnazjum nr 2, budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 czy też fiasko budowy kluczowej dla rozwoju Wschowy fabryki szwedzkiego koncernu. 

Nie ma ani słowa o zmarnowaniu 4,1 mln złotych dofinansowania na walkę z wykluczeniem cyfrowym.

Napiszmy wiec wyraźnie, że obecny Burmistrz zwiększył zadłużenie Wschowy o około 25 mln złotych, czym praktycznie wykorzystał zdolność kredytową miasta i to na progu nowego budżetu Unii Europejskiej. Te wszystkie inwestycje, które widzicie państwo na niezliczonej ilości plakatów i banerów kandydata Grabki to inwestycje zrealizowane w lwiej części za pieniądze pożyczone. I w lwiej części nigdy nie przyniosą ani złotówki budżetowi miasta. Inwestycję, których wykonanie był obowiązkiem pana Burmistrza, który za to jest sowicie opłacany. I chcę wierzyć, wraz z moimi koleżankami i kolegami, że te środki z komercyjnych kredytów były faktycznie wydawane, by podnosić jakość miejskiej infrastruktury, a nie zwyczajnie przejedzone. 

Wydawać pożyczone, to, za przeproszeniem, każdy głupi potrafi. Zbudować przez 12 lat miasto, które potrafi zarabiać na tyle, by utrzymywać rozsądny poziom zadłużenia pan Grabka nie potrafił i po prostu zmarnował on najlepsze czasy dla samorządów. To na jaki poziom można było, jako miasto i gmina, wejść, świadczą przykłady naszych sąsiadów, czyli Nowej Soli i Wolsztyna.

Środowisko, komitet wyborczy pana Grabki przedstawia go jako kandydata m.in. cechującego się wysoką kulturą osobistą. Nie przeszkadza to jednak, aby opozycję określać mianem żądnych władzy awanturników, którym owa żądza przysłania widok wspaniałych rzeczy, które zdarzyły się we Wschowie pod rządami obecnego Burmistrza. Musimy w tym momencie zrozumieć środowisko pana Grabki i jego samego. Jedyni opozycjoniści, których on zna, to ci, których do siebie, powiedzmy, że przekonał. A przekonywał tak skutecznie, że przekonał nawet byłego wice burmistrza z obozu, który tak zaciekle zwalczał w imię nowej, lepszej Wschowy w czasie gdy sam był w opozycji. Tym samym całe „środowisko” polityczne, które zarządzało miastem przez ostatnie 24 lata znalazło się w jednym miejscu, tworząc jedyną okazję w historii naszego grodu, by podziękować im za pracę, a na ich miejsce powołać nowych ludzi.

Szanowni Państwo! Wschowa pod koniec 2014 roku ma wiele problemów. Ma za to jeden wielki atut. Tym atutem są ludzie w niej mieszkający. Mam niestety wrażenie, że architekci kampanii wyborczej obecnego Burmistrza chcą nas wszystkich obrazić, wmawiając nam, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Chcą też wmówić nam, że w całej naszej różnorodności, jest tylko jeden człowiek, który urodził się po to, aby zarządzać Wschową  – a jego imię to Krzysztof Grabka.

Jest to oczywista nieprawda, która próbuje zepchnąć nasza lokalną demokrację w czasy feudalne. W naszej społeczności niewątpliwie drzemie ogromny potencjał. Dziś o fotel burmistrza ubiegam się ja – Krzysztof Owoc  i ten fakt powinien być dla innych znakiem, że można i że warto angażować się w lokalną politykę, tym samym podnosząc jej jakość i różnorodność. 

20131028184506201

 

 

Robactwo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WPISU:  wulgarny język, sceny przemocy lub tortur, treści o narkotykach i używkach 🙂

Przychodzą pod osłoną nocy. Prawie widzę ich twarze przejęte i jak przez ubrania goreje im serce  pełne szczytnych ideałów. Idąc, zataczają się delikatnie odurzeni wyjątkowością i wagą ich szlachetnej misji.

Przychodzą i piszą na drzwiach, skrzynkach pocztowych mojej kamienicy, w pogardzie mając ortografię – Owoc huj.

Później wracają, jak to ma robactwo w zwyczaju, pod kamień spod którego wypełźli i czekają na następne zadanie. Na zew, na misję. Robactwo wyklęte.

A ja zmazując manifestację ich odczłowieczenia, wracam pamięcią do roku 2002 i zastanawiam się, czy po ostrych popisach oralnych idących po władzę dawnych SiS-owców, np. pana Grabki, ktoś przychodził pod ich domy i pisał – Grabka huj, Nowicki huj i ktoś tam jeszcze huj.

Myślę też o sobie, mocniej przyciskając do powierzchni czyszczonej przyrząd czyszczący, jako o człowieku o wyjątkowym smaku i wrodzonej elegancji, który pisząc o karygodnych zachowaniach używa miłych, słodkich określeń w stylu – pajac.

Wiceburmistrz Nowicki namawiał kiedyś nas wszystkich, abyśmy zaapelowali do chamów, którzy niszczą miejskie elewacje, by chamami być przestali i nie niszczyli już –  Nie usłyszałem ani jednego słowa, a przecież to się dzieje nie od dziś, krytyki, jakiegoś apelu, jakiegoś społecznego apelu do tych, którzy wypisują te hasła. Miło mi będzie jeśli dziś pan Nowicki posłucha sam swojej rady i zaapeluje do tych karaluchów, co wypisują mi na domu, aby zaprzestali swej działalności. Muszą się zgodzić państwo, że nie są to raczej moi zwolennicy. 🙂 Ja ze swojej strony  zwiększę częstotliwość wejść na lokalne blogi i portale, by nie przegapić tekstu o narastającym schamieniu, agresji na przykładzie ataków (ataczków) na lokalnego blogera.

Terytorium absurdu

Kwestie meldunkowe dla osoby, która nie jest zorientowana w pracy urzędu – tłumaczy Andrzej Nowicki – mogą być jednoznaczne z zameldowaniem osoby. Natomiast tak sformułowane pytanie nie dotyczy tylko zameldowania, ponieważ kwestie meldunkowe, to między innymi wymeldowanie, zameldowania obcokrajowców, poświadczenia zameldowania, rejestry zameldowań i wymeldowań, łącznie dwadzieścia kilka spraw. I wiele z tych spraw można drogą elektroniczną w urzędzie załatwić. 

Niezorientowany w pracy urzędu bloger Krzysztof Owoc czyta z uwagą zorientowanego w pracy urzędu I wiceburmistrza i sekretarza gminy Wschowa Andrzeja Nowickiego. Przeczytał. Westchnął głęboko niemłodymi już płucami.

Ruszył do łazienki i spojrzał w lustro. Opłukał twarz wodą naiwnie myśląc, że woda ze zbiornika podziemnych wód gruntowych klasy niestety już trzeciej a nie pierwszej, zmyje z twarzy ślady zmęczenia.

Uruchomił laptopa, którego to parę lat temu niby dla żony kupił, ale faktycznie zaanektował go sam dla siebie w egoizmie swym pierwotnym i zagłębił się w zakładkę drogiej jak cholera strony internetowej Wschowy – Wydział Spraw Organizacyjnych i Społecznych. W uszach brzmią mu mądre słowa burmistrza Nowickiego o tym, że polskie prawo nie pozwala elektronicznie meldować się ale inne czynności meldunkowe to ho,ho po łączach śmigają, że hej.

Wszystkie informacje pochodzą właśnie z tej strony i z dokumentów na niej opublikowanych.

1. Wymeldowanie z pobytu stałego – Informacje dodatkowe: zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego należy dokonać osobiście

2. Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej – decyzja administracyjna – wiadomo. Nie ma mowy o żadnym załatwianiu elektronicznym

3. Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej – decyzja administracyjna – wiadomo. Nie ma mowy o żadnym załatwianiu elektronicznym

4. Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące – Informacje dodatkowe: zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego należy dokonać osobiście

5. Zameldowanie na pobyt stały – do potwierdzenia pobytu osoby meldującej się konieczne jest osobiste stawiennictwo w urzędzie właściciela lub najemcy lokalu i okazanie do wglądu aktu własności, umowy najmu i dowodu osobistego.

6. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące – do potwierdzenia pobytu osoby meldującej się konieczne jest osobiste stawiennictwo w urzędzie właściciela lub najemcy lokalu i okazanie do wglądu aktu własności, umowy najmu i dowodu osobistego.

7. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnej – decyzja administracyjna – wiadomo. Nie ma mowy o żadnym załatwianiu elektronicznym

8. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności – Odbiór: zaświadczenie wydaje się wyłącznie na wniosek osoby i osobie , której dane dotyczą. a więc stawiennictwo osobiste 

9. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy  – Dokumenty od wnioskodawcy:

– paszport,

– dokument potwierdzający uprawnienia do pobytu na terenie Polski,

– wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca,

– dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, ujawniający osobę uprawnioną do wyrażenia zgody na zameldowanie.

I tu warto zaznaczyć, że większość czynności meldunkowych kończy się wydaniem zaświadczeń, poświadczeń itp. Logicznym jest, że urząd nie wysyła elektronicznie tych dokumentów. A tylko taki dokument w ręce petenta załatwia sprawę ostatecznie. 

10. Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy – Złożenie i odbiór dowodu:  osobiście

11. Wydanie dowodu osobistego po upływie terminu ważności  – Złożenie i odbiór dowodu:  osobiście

12. Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty lub zniszczenia  – Złożenie i odbiór dowodu:  osobiście

13. Wydanie dowodu osobistego w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych – Złożenie i odbiór dowodu:  osobiście

14. Wydanie dowodu osobistego osobie, która nie ukończyła 18 lat  – Złożenie i odbiór dowodu:  osobiście. Osoby małoletniej odbiera dowód osobisty jeden z rodziców (opiekun prawny).

15. Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu tożsamości – zawiadomienie o utracie dowodu osobistego  złożone  w obecności pracownika, Odbiór:  osobiście.

i tyle w temacie elektronicznych możliwości załatwiania spraw meldunkowych. 

A tu mały wycinek z metodologi rankingu, który wyjaśnia, że pojęcie gmina, wbrew temu co wykłada nam Sekretarz Nowicki, nie jest używane w ankiecie jako terytorium

metodologia

Kryty rower wodny

15 października 2013 roku czego to będzie rocznica?

Ano doczekaliśmy się  3. rocznicy ogłoszenia planu budowy basenu krytego we Wschowie – Andrzej Nowicki potwierdza – pomysł z budową basenu jest koncepcją oficjalną. – Budując gimnazjum celowo kupiliśmy większą działkę, by umiejscowić tutaj pływalnię. Planujemy taką inwestycję w następnej kadencji. Wschowa zasługuje na własną pływalnię – podkreśla wiceburmistrz  (15.10.2010) Ach, ten piękny czas kampanii wyborczej. Słowa dosłownie same wychodzą z ust.

Wprawdzie już trzy dni po  deklaracji I wiceburmistrza (18.10.2010.) , burmistrz Krzysztof Grabka zdroworozsądkowo na antenie radia elka.pl wstrzymuje konie, ale dodaje –Grabka zastrzegł, że pływalnia raczej nie powstanie w przyszłej kadencji samorządu. Będą plany, może nawet rozpoczęcie budowy.

Teoretycznie powinno być po sprawie. Pan Nowicki przeszarżował, bardziej zorientowani w temacie stanu miejskiej kasy popukali się znacząco w głowę zniesmaczeni faktem, jakie to w dzisiejszych czasach można pierdoły opowiadać w czasie walki o reelekcję, a burmistrz Grabka  zatrąbił sygnał do odwrotu, enigmatycznie stwierdzając w swojej ulotce wyborczej, że –  przygotowana zostanie budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 2. 

Jednak w styczniu 2011 r. temat niespodziewanie powraca – Plany dotyczące pływalni się krystalizują –  zapewnia burmistrz Wschowy, Krzysztof Grabka. Samorząd przygotowuje koncepcję budowy i zastanawia się,  czy postawić na aquapark, czy raczej na obiekt typowo sportowy. (…) Pracujemy nad koncepcją. Odbyło się już pierwsze spotkanie wydziałów inwestycji, promocji i zajmującego się pozyskiwaniem środków unijnych. Koncepcja ma być gotowa w pierwszym kwartale – deklaruje Grabka. 

Jaka koncepcja wygrała? Czy od pierwszego kwartału 2011 r. koncepcja leży w biurku burmistrza jako dokument tajny? Czy ktoś po prostu chwycił za kalkulator i koncepcję szlag trafił?

Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująca. Oto na scenę wkracza ulubieniec Wschowy – pełnomocnik Krzysztof Rękoś, który dał głos portalowi elka.pl z okazji otwarcia siłowni pod chmurką w parku nad stawami – Pomysłodawcą siłowni jest wiceburmistrz Andrzej Nowicki. – Wiceburmistrz podróżuje bardzo często rowerem, bierze udział w różnych rajdach rowerowych i w kilku miejscach takie siłownie widział. Uznał, że takie miejsce warto zrobić u nasAż chciałoby się, aby pierwszy zastępca z roweru nie schodził i raportował w celu wdrażania, co tam w świecie widać. Problem jednak polega na tym, że ścieżki rowerowe wiceburmistrza Nowickiego od dłuższego czasu nie prowadzą do żadnego krytego basenu. Jakoś nie słychać, aby po powrocie z wojaży mówił – Krzysiek (w sumie obojętnie który), jechałem sobie rowerkiem i patrzę, a tam stoi takie coś. Podjeżdżam bliżej i okazuje się, że to kryta pływalnia. Słuchaj, to fajna rzecz jest. Może byśmy sobie coś takiego postawili we Wschowie ? :):) 

Oczywiście taka siłownia to fajna rzecz. Nie tylko jako zbiór urządzeń, ale jako świadectwo możliwości finansowych miasta w 11. roku kadencji burmistrza Krzysztofa Grabki i chyba faktycznych potrzeb Wschowy.

Już niedługo przekonamy się, czy zbliżające się wybory samorządowe otworzą kolejny sezon na fantasmagorię, czy też historia z pływalnia nauczyła pokory.

Coś mi jednak mówi, że będzie tak jak na obrazku poniżej. Obym się mylił.

1010915_149002748618588_674820466_n

Czyhając

Wiceburmistrz mojego miasta proponuje mi, abym pisał apel do chamów, którzy niszczą moje miasto. NIE PRA WDO PO DO BNE.

To pan, panie burmistrzu, do spółki np. z tą samą Strażą Miejską, której to wręczał pan ostatnio finansowe nagrody, w moim imieniu, za moje pieniądze ma dbać o estetykę naszego wspólnego miasta. Szczególnie jeśli chodzi o powierzone wam w opiekę nasze wspólne mienie. 

I stwierdzenie tego faktu wraz z rozumieniem jego konsekwencji nie jest żadnym czyhaniem, aby przyłapać Urząd. Jest to normalna, zdrowa relacja miedzy obywatelem a władzą. 

Chciałbym w tym momencie przytoczyć słowa pana Andrzeja Nowickiego z września 2000 r.  – z perspektywy czy to ministerstwa, czy to ratusza często aktywność obywatelska jest odbierana jako zamach na monopol sprawowania władzy. Z perspektywy mojej, w 2013 r., każda aktywność obywatelska, w tym wypadku ta, która krytycznie odnosi się do różnych aspektów funkcjonowania miasta, nie tylko odbierana jest jako zamach na monopol sprawowania władzy, lecz też jako obraza majestatu.

Proponuje więc aby I zastępca wystosował do mnie, do Piotra Buczka i do tych wszystkich, którzy w jego mniemaniu czyhają na błąd Urzędu, apel abyśmy zaniechali naszych działań. Posłuchamy na pewno.

P.S Specjalnie dla burmistrza Nowickiego, tak aby odświeżyć pamięć i słuch

Różnorodnie zjednoczeni

WSCHOWA MIASTEM KULTURY – DZIWKO !!!

Post Navigation