Frakcja Wyrzutowa

Obalamy burmistrzów od 2010r ;)

Archive for the tag “TV Trwam”

Krzyżowcy z rady miejskiej z miodem jedzą szarańcze

Dopełniły się dni i przyszedł czas wypluć z ust wraz z miodem szarańczę.

Kiedy czytam takie zdanie jak – solidaryzując się ze swoimi mieszkańcami, to w normalnych okolicznościach przyrody turlałbym się ze śmiechu. Okoliczności nie są jednak normalne, więc i do śmiechu mi nie skoro.

Patrzę  na listę podpisów pod projektem tego stanowiska i nie mogę dać wiary w to, że aż 9 naszych radnych to tacy specjaliści od przyznawania koncesji na multipleksach i prawa administracyjnego.  Wierzę głęboko, że właśnie ta ogromna wiedza wzbudziła w nich sprzeciw wobec decyzji konstytucyjnego organu państwa jakim jest KRRiT.

Dlatego też z pewnym zażenowaniem czytam uzasadnienie tej inicjatywy. Jakieś mamrotanie o – solidarności ze swoimi mieszkańcami, o wspieraniu głosu tysięcy Polaków, czy też sentymentalne podpieranie się osobami starszymi, chorymi i samotnymi.

Spodziewałem się, że w pomyśle stanowiska będzie aż iskrzyć od argumentów, które zniosą w pył decyzję  KRRiT. Spodziewałem się logicznego do bólu prawniczego wywodu, który zmiażdży stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który to 25 maja 2012  oddalił skargę Fundacji Lux Veritatis, a tu takie rozczarowanie.

O chwała wam radni miasta Wschowa, że przyłączacie się do walki, niczym mityczni krzyżowcy, z porządkiem prawnym w Polsce. Sądy sądami, organy konstytucyjne organami, ale nie może przecież tak być, że Tv Tram ojca Rydzyka ma podlegać takim samym regułom jak inni nadawcy. Nie po to nasi ojcowie walczyli o wolność – aż chce się cytować  radnego Kosińskiego.

Jeżeli jednak ten świat zły pozostanie głuchy na wasze stanowiska, to nie poddawajcie się bestii babilońskiej. Skoro nie uda się ulżyć ludziom starszym, chorym i samotnym poprzez dostarczenie im sygnału Tv Trwam, to zgłoście projekt stanowiska wzywający  do zniesienia starości, chorób i samotności. Będzie to miało taki sam sens i moc, jak wasze stanowisko w w sprawie stacji ojca Tadeusza Rydzyka. 

Liczę na was i podziwiam was. Całuski.

Reklamy

We Wschowie nie bronią TV Trwam

Liczyłem, ale się przeliczyłem.

Rada Miasta Wschowy nie zajęła się w czwartek stanowiskiem w sprawie TV Trwam. Po prostu nie miała się czym zająć. Pojawienie się na obradach radnej Rahnefeld i wyjątkowa aktywność radnego Kosińskiego zwiastowało zgoła coś innego. Zakładałem się, że właśnie rajca z Siedlnicy zgłosi taki projekt, lecz przeszarżowałem.

Wygląda na to, że „zwolennicy”  TV Trwam  zostali całkowicie zaskoczeni zdecydowaną postawą innych radnych, podczas komisji Rady Miejskiej.

Nie wierze, że argumentacja przeciwników apelu w sprawie toruńskiej tv, przekonała „grupę za”, lecz wobec  zaangażowania jednostek miejskich w okres przedświąteczny, część ich argumentacji traci  na mocy.

Trudno bowiem mówić o jakiejkolwiek dyskryminacji czy też wykluczeniu, gdy popatrzymy na kalendarz  imprez około Wielkanocnych.

Dzielna Straż Miejska, w sile 4 funkcjonariuszy, osłania młodzieżową drogę krzyżową na Placu Kosynierów. Osłona polegała na zamknięciu placu dla ruchu samochodowego. Czas akcji środa 28 marca 2012 godzina 11.00

Do niedyskryminacji włącza się też CKiR pod mrożącym krew w żyłach hasłem PRZYGOTUJMY SIĘ

Wygląda na to, że obrońcy TV Trwam, chwilowo przegrupowują siły i zmieniają taktykę. Można przypuszczać, że gdy opadnie świąteczna zawierucha temat obsady multipleksu, wróci na wokandę. Kwietniowa sesja będzie następną okazją by i nasi radni, zgodnie z opinią najsłynniejszego wschowskiego teologa, wykazali się dojrzałością i odpowiedzialnością.

O TV Trwam na sesji ?

Wczorajsze, połączone posiedzenie, komisji Rady Miejskiej zajmowało się min. projektem stanowiska Rady Miejskiej w sprawie nieprzyznania TV Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.Projekt tego stanowiska przesłała radna powiatowa Rahnefeld.

Gorącym zwolennikiem przedstawienia tego stanowiska, na forum Rady Miasta, okazał się radny Kosiński. Do swej, pełnej zapału, argumentacji wplatał wątki walki naszych ojców o wolność.

Spotkało się to z rzeczową kontrą ze strony radnych Porozumienia dla Rozwoju. Piotr Buczek zwracał uwagę, że radni nie mogą automatycznie zakładać złej woli konstytucyjnego organu państwa jakim jest KRRiT i, że, z racji swej pracy na rzecz gminy, nie są ekspertami w dziedzinie przyznawania koncesji telewizyjnych.

Głosowanie, nad zgłoszeniem projektu stanowiska pod obrady Rady Miasta Wschowa, skończyło się patem i punkt ten nie będzie w oficjalnym programie czwartkowej sesji. Można się jednak spodziewać, że radny Kosiński zgłosi taki projekt w wolnych wnioskach.

foto – bilgoraj.com.pl

Ideologiczna wojna

Pod kolejnym świetnym tekstem opublikowanym na bezkresu.pl (brawa dla redakcji za zwyżkę formy) autorstwa Janiny Grzyb –Chwiejący się powiat?, w komentarzach głos zabiera radny powiatowy Marek Kraśny w pięknych słowach pisząc po co i na co rada jest i dlaczego jest jak jest.

Marek Kraśny, pierwszy z lewej, w czasach piastowania urzędu vice burmistrza Wschowy. Fot wschowa.pl

W pewnej chwili komentarze schodzą na stanowisko rady powiatu w sprawie TV Trwam. Internauta Gnom komentuje – Pięknie, pięknie panie Marku Kraśny, lecz gdy zjawia się uchwała dotycząca TV Trwam to rączki do i nie pamiętamy po co rada powiatu jest . Odpowiada Marek Kraśny – Gnomie drogi, rada nie podejmowała uchwały w sprawie TV Trwam, wyraziła zaledwie swoje stanowisko.Jest to praktyka powszechna w sytuacji wykraczającej poza kompetencje jakiegokolwiek samorządu. Nie widzę w tym niczego nadzwyczajnego a tym bardziej zdrożnego. Być może niektórzy poczytują to jako polityczny gest wzmacniający pozycję ubiegającego się o miejsce na multipleksie. Ale czy nie przyjęcie tego stanowiska, burzliwa debata nad nim zmieniłaby cokolwiek zarówno w procesie przyznawania tego miejsca jak i w ocenie pracy naszej rady ? Wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku radni wykazali dojrzałość. Nie uważam, aby sprawa TV Trwam miała być powodem zagorzałej walki politycznej w jakimkolwiek samorządzie. Mamy swoje problemy i powinniśmy je rozwiązywać. Ale to wcale nie znaczy, że nie powinniśmy wspierać dążeń jakiejkolwiek grupy do realizacji swoich dążeń i to w sytuacji gdy ostateczna decyzja nie należy do nas. To jest też element nieco innego myślenia o samorządności. Kontra Gnoma – Czyli jak wpadnę z stanowiskiem dotyczącym np. podniesienia wieku emerytalnego czy też globalnego ocieplenia lub żywności GMO to śmiało można oczekiwać od pana, że przedłoży radzie pan te stanowiska. W imię nieco innego myślenia o samorządności oczywiście . Na to radny Kraśny – Gnomie – zgłoszę każdą propozycję grupy naszych mieszkańców, pod warunkiem, że nie będzie ona godziła w interesy naszego powiatu. Czy fakt istnienia takiej czy innej telewizji godzi w interesy naszych mieszkańców. Wątpię. Istotą poparcia takiego czy innego oświadczenia są właśnie konsekwencje jakie ono niesie dla naszej wspólnoty samorządowej. I dlatego pomyślmy o samorządzie w kategoriach konsekwencji podejmowanych przez niego decyzji dla naszych mieszkańców a nie w kategoriach walki ideologicznej. Irytujące jest to, że ta internetowa dysputa zaczyna przypominać nieco tylko inną w swoim wyrazie dyskusję sesyjną. Skupiamy się na rzeczach nieistotnych dla naszej wspólnoty samorządowej, pomijając to wszystko co  jest ważne i na co mamy realny wpływ. Szkoda ..

Zgadzam się z panem panie Marku, że wschowski samorząd powiatowy potrzebuje przede wszystkim zmian w myśleniu o samorządności. Dlatego uważam, że żaden z radnych powiatowych głosujących za stanowiskiem w sprawie TV Trwam nie powinien być radnym. Z bardzo prostej przyczyny. Żaden radny, nawet pan tak pięknie piszący o roli rady, jej powinnościach itp, nie rozumie co to jest rada powiatu i udowadnia to swoim poparciem dla tego stanowiska. Tu przypomnę np. wywiad z panem Kraśnym dla bezkresu.pl – Jestem zwolennikiem merytorycznych dyskusji  (…)   Najlepiej by było, aby radni przyszli na sesję, wysłuchali mniej lub bardziej ważnych informacji różnych instytucji, bez uwag przegłosowali propozycje uchwał zarządu i rozeszli się do domu   (…) Rada pracuje według planu narzuconego przez rządzącą większość, planu który pozbawia nas instrumentów do rzeczywistej pracy i nie wnosi niczego, co mogłoby być przyczynkiem do merytorycznej dyskusji nad przyszłością powiatu wschowskiego.

Pana deklaracja, że zgłosi pan każdą propozycję stanowiska pod warunkiem, że nie będzie ona godzić w interesy naszego powiatu jest po prostu niepoważna i uzmysławia mi dlaczego tak a nie inaczej głosował pan 29 lutego. Lecz słowo się rzekło i kobyła u płota. Na pewno skorzystam z pana oferty.

Najbardziej podoba mi się w wypowiedzi pana Kraśnego fragment, w którym poddawanie w wątpliwość sens popierania przez Radę Powiatu starań TV Trwam nazywa on walką ideologiczną.

Przecież tu nie chodzi o TV Trwam, jak stara się  nam wmówić pan radny, wytaczając działa ideologii, chodzi o każde stanowisko i opinię nie odnoszące się do, cytując pana, wspólnoty samorządowej.  I zgodzę się z Janiną Grzyb, która pisze, że – A już argumentacja, że robi się to w imię demokracji, w trosce o chorych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym brzmi jak hipokryzja .

Użycie argumentu „wojny ideologicznej” przez  samorządowca, pod którego opiniami na temat samorządności wielokrotnie wypowiadanych nie sposób się nie podpisać, który jednak nie wstaje na sesji rady i nie mówi np. tak – Koleżanko Rahnefeld, będę głosował przeciw temu stanowisku/wstrzymam się od głosu. Uważam, że nie jest to miejsce na takie debaty. Zupełnie inna rola samorządu powiatowego jest – tylko broni katolików przed rzekomym dyskryminowaniem, a tym samym  podważa/stara się wpłynąć (podejrzewam, że bez pełnej wiedzy o zasadach koncesyjnych, które wykluczyły TV Trwam z pierwszego multipleksu ) na decyzję konstytucyjnego organu państwa w imię religii a nie rzeczowości – jest po prostu dla mnie niewiarygodne i niepoważne zarazem. 

Napisałem kiedyś o Radzie Powiatu – Mam wrażenie, że granie co pewien czas na polaryzację elektoratu, leży w interesie każdej stron. Obydwie strony są w pełni świadome, że tu głosuje się przeciw komuś, a nie za kimś. I to tylko w wymiarze osobowym, a nie programowym. Jest to sprawdzona metoda, aby odnieść sukces w wyborach . Takie bezrefleksyjne, jednomyślne głosowanie nad stanowiskiem pro kościelnym, biorąc pod uwagę małomiasteczkową specyfikę, może świadczyć o tym, że nikt nie chce opuszczać okopów. Niemożliwe jest przecież zdobycie mandatu z łatką wroga kościoła czy religii.

Igrzyska są wszystkim. Wszystko dla igrzysk.

Pod lupą teologa

Po tym jak Rada Powiatu przyjęła stanowisko popierające starania Telewizji Trwam o miejsce na nowym multipleksie, dziejowa misja tego organu samorządu wypełniła się.

Tu trzeba oddać honor wyjątkowej wiedzy naszych radnych na temat zasad przyznawania koncesji na nadawanie satelitarne naziemne w sygnale multipleksu pierwszego, szczegółów wniosku TV Trwam, sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis. Trzeba podziwiać też ich walkę z wykluczeniem i dyskryminacją katolików w Polsce.

Cytując pewnego teologa – Potwierdza to Waszą dojrzałość i odpowiedzialność. Z tą dojrzałością i odpowiedzialnością to ciekawa sprawa. Jeśli coś potwierdzamy, to znaczy, że wcześniej, na podstawie np. obserwacji, mieliśmy jakieś w tym kierunku podejrzenia czy przemyślenia. Wiele można powiedzieć o pracach tej rady powiatowej, ale dojrzałość i odpowiedzialność to ostatnie słowa jakie przychodzą mi na myśl.

Tak to jednak bywa, że wielu ludzi błądzi w ciemnościach, kąsając się po kostkach i nie potrafiąc liczyć do piętnastu, zanim nie nadejdzie ta sprawa najważniejsza, która położy kres waśniom i potwierdzi, że do wyższych celów jesteśmy stworzeni i pomoże nam w osiągnięciu dojrzałość i odpowiedzialności.

Tak właśnie się stało 29 lutego ( szkoda, że tylko co 4 lata radni będą świętować ten dzień ) i nasi rajcy powiatowi przejrzeli się w lustrze owego stanowiska.

Ruch oporu przeciw zbrodniczym praktykom KRRiT rozszerza się w okolicy. Rada Gminy Włoszakowice również jednogłośnie wsparła ojca Tadeusza dając odpór prześladowaniom ludzi wierzących.

Z niecierpliwością czekam, aż ktoś na nadchodzącej wschowskiej Radzie Miejskiej zaprezentuje nam podobny wniosek. Stanowisko powiatu to jedno, ale głos Wschowy zasługuje na osobną artykulację.

Mam nadzieję, że nasz znamienity wschowski teolog obserwuje też rajców miejskich, a Ci nie zawiodą pokładanych w nich nadziei.

Jest możliwość, że owa dyskryminacja będzie się dalej pogłębiać. Jeśli trzeba będzie np. oflagowywać budynki w proteście to polecam zwrócenie się do dyrekcji Gimnazjum nr.1 we Wschowie. Oni mają wprawę w dekorowaniu budynków publicznych flagami religijnymi 🙂

Post Navigation