Frakcja Wyrzutowa

Chciałem tylko grać z Tobą w szachy

Archive for the tag “Wschowa”

Sprawozdanie z realizacji …..

aaaa 001aaa 2 001aaa 3 001aaa 4 001aaa 5 001f 1 001f 2 001f 3 001f 4 001f 5 001f 6 001f 7 001

Zakreślenia w dokumentach moje

Uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

 

2 marca 2017 czyli wczoraj Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok z 29 kwietnia 2016r gdy to Sąd Okręgowy w Zielonej Górze po rozpoznaniu sprawy z powództwa Miłosza Czopka przeciwko Krzysztofowi Owocowi o ochronę dóbr osobistych oddalił powództwo, nie dopatrując się w artykule Krzysztofa Owoca pt. ,,Próchno” naruszenia dóbr osobistych wiceburmistrza.

Poniżej uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

u1

u2.jpgu3u4u5u6u7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznacza

Zgodnie z opinią RIO, uchwała byłaby ważna, gdyby jedenastu radnych zagłosowało przeciwko udzieleniu mi absolutorium. W ocenie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze uchwało o nieudzieleniu absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu narusza obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie – zaznacza Danuta Patalas,a pod tekstem  na portalu elka.pl żołnierzyki odnowy samorządu kąsają zakrzywiając rzeczywistość. Może na serio myślą, że RIO zastąpiło Radę Miejską i udzieliło pani Burmistrz absolutorium

kom el

We Wschowie nie zmieni się nic dopóki nie wprowadzimy w szkołach obowiązkowych lekcji, które zaczną tłumaczyć jak działa samorząd. Poniżej lekcja nr.1

Document-page-001

Document-page-002

Document-page-003

Proszę jeszcze samemu dopowiedzieć sobie kto, z ramienia Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie zapewnia obsługę prawną prac Rady Miejskiej

 

Żołnierzyk

Po lekturze nowego numeru „Naszych Wschowskich Spraw” mam takie rosnące we podejrzenie, że są ludzie we Wschowie, którzy żałują, że przegrana strona w wyborach samorządowych po ogłoszeniu wyników nie jest wyprowadzana do piwnic – i kula w łeb.

Dawid Techman, w tekście „Referendum? Nie idziemy” – z zapałem godnym młodego komsomolca wymienia osoby, które zbierały podpisy pod listami referendalnymi. I ma na to świadków ! ( gdyby miał jeszcze zdjęcia nawiązałby do tradycji SB ). Pan Dawid demaskuje również fakt, że w „awanturze” referendalnej biorą udział działacze lewicy, PO oraz także KODu, a przecież powszechnie wiadomo, że działacze lewicy, członkowie i sympatycy PO czy KODowcy nie mają żadnych praw obywatelskich i miejsce ich jest w gułagu.

Powszechnie też wiadomo, że referendum zorganizowała grupa tęskniąca za powrotem do koryta. Jest to bardzo medialna teoria. Według niej pani Danuta Patals i pan Miłosz Czopek odsunięci od koryta przez Krzysztof Grabkę wywołali wyborczą awanturę i przejęli władzę. Tak, przejęli władzę. Takie stwierdzenie jest uprawnione, ponieważ dla pana Techmana referendum, proces legalny i demokratyczny, jest próbą obalenia władzy.

Chciałbym też, aby w końcu ktoś powiedział mi, przy jakim korycie byłem ja i radny Buczek. Za cholerę nie wiemy, o co chodzi, ale jeśli należą się nam jakieś zaległe pieniądze, bardzo proszę wskazać nam, gdzie możemy je odebrać.

Radni angażujący się w referendum są bezradni – grzmi Dawid Techman i ja ogólnie się zgadzam. Gdzież tam nam do zaradności radnych Kuchcickiego i Giezka. „(…) A niektórzy nawet od początku kadencji, nie zgłosili żadnej sensownej propozycji” – kontynuuje naczelny NWS. To radni koalicji rządzącej składali jakieś sensowne propozycje? Walka z gawronami i gołębiami zalicza się do nich?

Jest w tym tekście również bardzo niebezpieczny fragment, który mówi nam wszystko o poglądach egzotycznej kompanii z otoczenia pani Burmistrz „(…) Nie potrafili godnie odejść. Zarabiali sporo, a mimo tego potem bez honoru procesowali się, ile wlezie, by wydusić z gminy każdy dodatkowy grosz, występując w roli ofiar.” Obrona swoich praw w sądach, wyroki potwierdzające naruszenie tych praw, to wyduszanie grosza z gminy i robienie z siebie ofiary? No ku.wa mać. A kto ich idiotycznie zwalniał? Mając pełną świadomość, ile zarabiają, trzeba było dobrze wykonać papierkową robotę, a nie na „chama”. To jest wyjątkowa bezczelność, niespotykana do tej pory we wschowskim samorządzie – aby w taki sposób przedstawiać oczywiste błędy administracji.

Wbrew temu, co starają się przedstawić nam „żołnierzyki” kempingu władzy sytuacja we Wschowie nie jest zero-jedynkowa. Są ludzie, którzy opowiedzieli się przeciwko stylowi rządów ekipy Grabki i pójdą na referendum, ponieważ nowa władza jest dla nich w znacznej części lustrzanym odbiciem starej ekipy. Choć trzeba przyznać, że w opowiadaniu i pisaniu bzdur mamy we Wschowie nowy poziom. Ekstraklasę bzdur.

 

Ktoś za to beknie ?

Tylewice: Odpady zostaną w całości zebrane i przewiezione

Odpady, które zostały przewiezione i zgromadzone w Tylewicach zostaną w całości zebrane i przewiezione do odpowiednich instalacji. Takie zapewnienie dała burmistrz Wschowy Danuta Patalas Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Przypomnijmy, że mowa jest o odpadach, jakie na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa zostały zwiezione pod koniec października 2015 roku do Tylewic na działkę (221/2) przylegającą do nieczynnego składowiska odpadów. WIOŚ przeprowadził w tym miejscu kontrolę i stwierdzono, że odpady zostały przewiezione niezgodnie z decyzją Starosty Powiatu Wschowskiego. W związku z tym WIOŚ poinformował o tym fakcie wschowski powiat oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., aby te urzędy podjęły odpowiednie działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi obecnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
– Zgodnie z informacją uzyskaną od Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, odpady zgromadzone na terenie działki nr 221/2 w Tylewicach, zostaną w całości zebrane i przewiezione do odpowiednich instalacji, celem unieszkodliwienia w – I dekadzie 2016 roku – informuje nas Katarzyna Mikołajczyk St. Specjalista ds. szkód w środowisku i pozwoleń na terenach zamkniętych, Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku w RDOŚ w Gorzowie Wlkp.

(rak/foto: martyna)

 
Tyle zw.pl w tekście z 31 grudnia ubiegłego roku, a ja zastanawiam się ( Państwo powinni również) czy i kto za to „beknie”. Ktoś przecież musiał podjąć decyzję o wywozie odpadów do Tylewic.
Dziś ta decyzja może kosztować gminę setki tysięcy złotych. Ktoś za to odpowie czy nowa władza wpiszę się w wieloletnią tradycję bezkarności urzędników ?

 

Post Navigation